Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των αντιβιοτικών και των αντιβακτηριακών φαρμάκων;

Τα αντιβακτηριακά φάρμακα δεν είναι αντιβιοτικά.

Υπάρχει ένας μύθος μεταξύ των ανθρώπων ότι όλα τα αντιβακτηριακά φάρμακα και τα αντιβιοτικά είναι τα ίδια.
Πάρτε για παράδειγμα trihydrate αμπικιλλίνης και biseptol με sulfadimetoksinom (σουλφοναμίδια, και το πρώτο, σε γενικές γραμμές, μια καλή ιδέα να αφαιρεθεί από την παραγωγή - λόγω της υψηλής τοξικότητας). Η δράση όλων των φαρμάκων έχει ως στόχο να επηρεάσει τους μολυσματικούς παράγοντες (μικρόβια).
Το πρώτο παρασκεύασμα λαμβάνεται με ημι-συνθετικό τρόπο, με τη συμμετοχή μικροοργανισμών, και το δεύτερο - με έναν εντελώς συνθετικό τρόπο.
Τα αντιβιοτικά είναι ουσίες μικροβιακής, ζωικής ή φυτικής προέλευσης που μπορούν να καταστέλλουν την ανάπτυξη ορισμένων μικροοργανισμών ή να προκαλέσουν το θάνατό τους (γ).
Τα αντιβακτηριακά φάρμακα δεν είναι πάντα ασφαλέστερα από τα αντιβιοτικά.
Η βισεπτόλη μπορεί να είναι πολύ πιο τοξική, για παράδειγμα, Sumamed αντιβιοτικό. Όλα εξαρτώνται από το σώμα.

Τα αντιβιοτικά και τα αντιβακτηριακά φάρμακα διαφέρουν ως προς τη μέθοδο παρασκευής: μερικά λαμβάνονται με ημισυνθετικά μέσα, άλλα με συνθετικά.
Χρήσιμες πληροφορίες για τα αντιβιοτικά και άλλους αντιμικροβιακούς παράγοντες - www med2000 en

Τα αντιβακτηριακά φάρμακα είναι αντιβιοτικά ή όχι.

Η ανακάλυψη των αντιβακτηριακών φαρμάκων είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του εικοστού αιώνα. Τα αντιβιοτικά έχουν σώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ενώ συγχρόνως η ανεξέλεγκτη υποδοχή τους αποτελεί απειλή για την υγεία και συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων, καθιστά πολύ πιο δύσκολη την καταπολέμηση λοιμωδών νοσημάτων.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα αντιβακτηριακά φάρμακα εμπίπτουν στην κατηγορία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Αποφασίζοντας για την ανάγκη χρήσης τους, την επιλογή του καταλληλότερου φαρμάκου και του δοσολογικού σχήματος - το προνόμιο του γιατρού. Ο φαρμακοποιός φαρμακείου, με τη σειρά του, πρέπει να εξηγήσει στον αγοραστή τις ιδιαιτερότητες της επίδρασης του αντιβακτηριδιακού φαρμάκου που διανέμεται και να υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης των κανόνων για τη χορήγησή του.

Αντιβιοτικά και αντιβακτηριακά φάρμακα - υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους;

Αρχικά, τα αντιβιοτικά ονομάζονται οργανικές ουσίες φυσικής προέλευσης που μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη ή να προκαλέσουν το θάνατο μικροοργανισμών (πενικιλλίνη, στρεπτομυκίνη κ.λπ.). Αργότερα ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε ημισυνθετικές ουσίες - προϊόντα τροποποίησης φυσικών αντιβιοτικών (αμοξικιλλίνη, κεφαζολίνη, κλπ.). Οι πλήρως συνθετικές ενώσεις που δεν έχουν φυσικά ανάλογα και έχουν παρόμοια αποτελέσματα με τα αντιβιοτικά, παραδοσιακά ονομάζονται αντιβακτηριακά φάρμακα χημειοθεραπείας (σουλφοναμίδια, νιτροφουράνια κλπ.). Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της εμφάνισης ενός αριθμού εξαιρετικά αποτελεσματικών αντιμικροβιακών φαρμάκων χημειοθεραπείας (για παράδειγμα, φθοροκινολόνων), συγκρίσιμων σε δραστικότητα με τα παραδοσιακά αντιβιοτικά, η έννοια του «αντιβιοτικού» έχει γίνει πιο ασαφής και χρησιμοποιείται σήμερα τόσο σε φυσικές όσο και σε ημισυνθετικές ενώσεις και σε πολλές αντιβακτηριακές χημειοθεραπείες. Ανεξάρτητα από την ορολογία, οι αρχές και οι κανόνες εφαρμογής οποιωνδήποτε αντιβακτηριακών παραγόντων είναι οι ίδιοι.

Πώς τα αντιβιοτικά διαφέρουν από τα αντισηπτικά;

Τα αντιβιοτικά αναστέλλουν επιλεκτικά τη ζωτική δραστηριότητα των μικροοργανισμών, χωρίς να έχουν αξιοσημείωτη επίδραση σε άλλες μορφές ζωντανών όντων. Αυτά τα προϊόντα αποβλήτων οργανισμών, όπως η αμμωνία, η αιθυλική αλκοόλη ή τα οργανικά οξέα, έχουν επίσης αντιμικροβιακές ιδιότητες, αλλά δεν είναι αντιβιοτικά, δεδομένου ότι δεν ενεργούν επιλεκτικά. Με συστημική χρήση, τα αντιβιοτικά, σε αντίθεση με τα αντισηπτικά, έχουν αντιβακτηριακή δράση όταν εφαρμόζονται εξωτερικά, καθώς και σε βιολογικά μέσα του σώματος.

Πώς τα αντιβιοτικά επηρεάζουν τους μικροοργανισμούς;

Υπάρχουν βακτηριοκτόνοι και βακτηριοστατικοί παράγοντες. Σημαντικό ποσοστό των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ομάδα αυτή είναι βακτηριοστατικοί παράγοντες. Δεν σκοτώνουν μικροοργανισμούς, αλλά εμποδίζοντας τη σύνθεση πρωτεϊνών και νουκλεϊνικών οξέων, επιβραδύνουν την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή τους (τετρακυκλίνες, μακρολίδες κ.λπ.). Για την εξάλειψη του παθογόνου παράγοντα όταν χρησιμοποιούνται βακτηριοστατικά φάρμακα, ο οργανισμός χρησιμοποιεί παράγοντες ανοσίας. Επομένως, σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, συνήθως χρησιμοποιούνται βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά, τα οποία, αναστέλλοντας την ανάπτυξη του κυτταρικού τοιχώματος, οδηγούν στο θάνατο βακτηρίων (πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες).

Η συνταγογράφηση αντιβιοτικών για ιογενή λοίμωξη δεν βοηθά στη βελτίωση της ευημερίας, μειώνει τη διάρκεια της θεραπείας και δεν εμποδίζει τη μόλυνση των γύρω σας.

Ποιος είναι ο γιατρός που καθοδηγείται από τη συνταγογράφηση αυτού του ή αυτού του αντιβιοτικού;

Κατά την επιλογή ενός αποτελεσματικού αντιβακτηριακού παράγοντα για τη θεραπεία αυτού του συγκεκριμένου ασθενούς, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το φάσμα της δραστικότητας του φαρμάκου, οι φαρμακοκινητικές του παράμετροι (βιοδιαθεσιμότητα, κατανομή σε όργανα και ιστούς, ημίσεια ζωή κλπ.), Η φύση των ανεπιθύμητων ενεργειών, οι πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα που λαμβάνονται από τον ασθενή. Για να διευκολυνθεί η επιλογή των αντιβιοτικών, χωρίζονται σε ομάδες, τάξεις και γενιές. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε όλα τα φάρμακα στην ίδια ομάδα ως εναλλάξιμα. Παρασκευές της ίδιας γενιάς που διαφέρουν δομικά μπορεί να έχουν σημαντικές διαφορές, τόσο ως προς το φάσμα δράσης όσο και ως προς τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά. Έτσι, μεταξύ των κεφαλοσπορινών τρίτης γενεάς, η κεφταζιδίμη και η κεφαφοπερόνη έχουν κλινικά σημαντική δράση έναντι του Pseudomonas aeruginosa και σύμφωνα με ορισμένες κλινικές μελέτες, η κεφοταξίμη ή η κεφτριαξόνη είναι αναποτελεσματική για τη θεραπεία αυτής της λοίμωξης. Ή, για παράδειγμα, με βακτηριακή μηνιγγίτιδα, οι κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς είναι τα φάρμακα επιλογής, ενώ η κεφαφαζολίνη (κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς) είναι αναποτελεσματική επειδή διεισδύει στο φράγμα αίματος-εγκεφάλου. Είναι προφανές ότι η επιλογή του βέλτιστου αντιβιοτικού είναι ένα μάλλον δύσκολο έργο που απαιτεί εκτεταμένες επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρία. Στην ιδανική περίπτωση, η συνταγογράφηση ενός αντιβακτηριακού παράγοντα πρέπει να βασίζεται στην ταυτοποίηση του παθογόνου παράγοντα και στον προσδιορισμό της ευαισθησίας του στα αντιβιοτικά.

Γιατί τα αντιβιοτικά δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά;

Η επίδραση του αντιβιοτικού ceftazidime σε μια αποικία του Staphylococcus aureus: θραύσματα ενός κατεστραμμένου βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος είναι ορατά

Η δραστικότητα των αντιβακτηριακών φαρμάκων δεν είναι σταθερή και μειώνεται με το χρόνο λόγω του σχηματισμού ανθεκτικότητας σε φάρμακα (αντοχή) σε μικροοργανισμούς. Το γεγονός είναι ότι τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στην ιατρική και στην κτηνιατρική πρέπει να θεωρηθούν ως πρόσθετος παράγοντας στην επιλογή των μικροβιακών οικοτόπων. Το πλεονέκτημα στον αγώνα για ύπαρξη επιτυγχάνεται από εκείνους τους οργανισμούς που, λόγω κληρονομικής μεταβλητότητας, γίνονται μη ευαίσθητοι στη δράση του φαρμάκου. Οι μηχανισμοί αντοχής στα αντιβιοτικά είναι διαφορετικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μικρόβια αλλάζουν ορισμένα μέρη του μεταβολισμού, σε άλλα αρχίζουν να παράγουν ουσίες που εξουδετερώνουν τα αντιβιοτικά ή τα απομακρύνονται από το κύτταρο. Όταν λαμβάνεται ένας αντιβακτηριακός παράγοντας, οι μικροοργανισμοί που είναι ευαίσθητοι σε αυτό πεθαίνουν, ενώ ανθεκτικά παθογόνα μπορούν να επιβιώσουν. Οι συνέπειες της αναποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών είναι προφανείς: οι μακροχρόνιες τρέχουσες ασθένειες, η αύξηση του αριθμού των επισκέψεων στον γιατρό ή οι συνθήκες νοσηλείας, η ανάγκη να διοριστούν τα τελευταία ακριβά φάρμακα.

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροοργανισμών;

Ο κύριος λόγος για τον σχηματισμό ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά στα μικρόβια είναι η παράλογη χρήση αντιβακτηριακών παραγόντων, ιδιαίτερα δε η λήψη τους δεν είναι σύμφωνη με τις ενδείξεις (για παράδειγμα, με ιογενή λοίμωξη), το διορισμό αντιβιοτικών σε χαμηλές δόσεις, σύντομα μαθήματα, συχνές αλλαγές φαρμάκων. Κάθε χρόνο ο αριθμός των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων γίνεται όλο και περισσότερο, γεγονός που περιπλέκει σημαντικά την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών. Οι ανθεκτικοί σε αντιβιοτικά μικροοργανισμοί είναι επικίνδυνοι όχι μόνο για τον ασθενή από τον οποίο ήταν απομονωμένοι αλλά και για άλλους κατοίκους του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν σε άλλες ηπείρους. Ως εκ τούτου, η καταπολέμηση της αντίστασης στα αντιβιοτικά έχει πλέον γίνει παγκόσμια.

Οι ανθεκτικοί σε αντιβιοτικά μικροοργανισμοί είναι επικίνδυνοι όχι μόνο για τον ασθενή από τον οποίο ήταν απομονωμένοι αλλά και για άλλους κατοίκους του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν σε άλλες ηπείρους. Ως εκ τούτου, η καταπολέμηση της αντίστασης στα αντιβιοτικά έχει πλέον γίνει παγκόσμια.

Μπορεί να ξεπεραστεί η αντίσταση στα αντιβιοτικά;

Ένας από τους τρόπους για την καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά είναι η παραγωγή φαρμάκων που έχουν έναν ουσιαστικά νέο μηχανισμό δράσης ή τη βελτίωση των υφιστάμενων, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που οδήγησαν στην απώλεια ευαισθησίας στα αντιβιοτικά από μικροοργανισμούς. Ένα παράδειγμα είναι η δημιουργία των αποκαλούμενων προστατευμένων αμινοπενικιλλίνων. Προκειμένου να απενεργοποιηθεί η β-λακταμάση (ένα βακτηριακό ένζυμο που καταστρέφει τα αντιβιοτικά αυτής της ομάδας), ένας αναστολέας αυτού του ενζύμου, κλαβουλανικού οξέος, συνδέθηκε με το μόριο του αντιβιοτικού.

Το νέο αντιβακτηριακό φάρμακο teixobactin (Teixobactin) πέρασε επιτυχώς τη δοκιμασία σε ποντίκια και, όπως πρότειναν οι συντάκτες της μελέτης, μπορεί να λύσει το πρόβλημα της βακτηριακής αντοχής στα αντιβιοτικά για αρκετές δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα: Νέο αντιβιοτικό - νέα ελπίδα

Γιατί είναι απαράδεκτη η αυτο-φαρμακευτική αγωγή με αντιβιοτικά;

Η ανεξέλεγκτη λήψη μπορεί να οδηγήσει στη "διαγραφή" των συμπτωμάτων της νόσου, γεγονός που καθιστά δύσκολη ή αδύνατη την αποκατάσταση της αιτίας της νόσου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποψίας οξείας κοιλίας, όταν η ζωή του ασθενούς εξαρτάται από τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση.

Τα αντιβιοτικά, όπως και άλλα φάρμακα, μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες. Πολλά από αυτά έχουν επιβλαβή επίδραση στα όργανα: η γενταμικίνη - στα νεφρά και το ακουστικό νεύρο, η τετρακυκλίνη - στο ήπαρ, η πολυμυξίνη - στο νευρικό σύστημα, η λεβομυκετίνη - στο σύστημα σχηματισμού αίματος κλπ. Μετά τη λήψη ερυθρομυκίνης παρατηρούνται συχνά ναυτία και έμετος και υψηλές δόσεις λεβομυκετίνης σε παραισθήσεις και μειωμένη οπτική οξύτητα. Η μακροχρόνια χρήση των περισσότερων αντιβιοτικών είναι γεμάτη εντερική δυσβολία. Δεδομένης της σοβαρότητας των ανεπιθύμητων ενεργειών και της πιθανότητας επιπλοκών, η θεραπεία με αντιβιοτικά πρέπει να διεξάγεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Σε περίπτωση ανεπιθύμητων αντιδράσεων αποφασίζεται από το γιατρό το ζήτημα αν θα συνεχιστεί, θα διακοπεί η χορήγηση του φαρμάκου ή θα συνταγογραφηθεί πρόσθετη θεραπεία, καθώς και η πιθανότητα χρήσης συγκεκριμένου αντιβιοτικού σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που συνταγογραφούνται στον ασθενή. Μετά από όλα, οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων συχνά μειώνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και μπορεί ακόμη και να μην είναι ασφαλείς για την υγεία. Η ανεξέλεγκτη χρήση αντιβακτηριακών παραγόντων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε παιδιά, έγκυες γυναίκες και θηλάζουσες γυναίκες.

Η αντίσταση σε αντιμικροβιακούς παράγοντες σημειώνεται σε όλο τον κόσμο και αυτό το πρόβλημα αφορά κυριολεκτικά όλους τους κατοίκους του πλανήτη, οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού. Ο ηγετικός ρόλος στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ, ανήκει στους φαρμακοποιούς.
Διαβάστε τη συνέχεια: Καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής: ο ρόλος των φαρμακοποιών και των φαρμακοποιών

Μπορεί ένας ασθενής να ρυθμίσει ανεξάρτητα τη δόση και τη διάρκεια ενός αντιβακτηριακού φαρμάκου;

Μετά τη βελτίωση της υγείας ή τη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος, οι ασθενείς που παίρνουν μόνοι τους αντιβιοτικά συχνά σταματούν τη θεραπεία νωρίς ή μειώνουν τη δόση του φαρμάκου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη επιπλοκών ή στη μετάβαση της παθολογικής διαδικασίας σε χρόνια μορφή, καθώς και στον σχηματισμό αντοχής μικροοργανισμών στο χρησιμοποιούμενο φάρμακο. Ταυτόχρονα, αν ληφθεί πολύς χρόνος ή αν η δόση ξεπεραστεί, το αντιβιοτικό μπορεί να έχει τοξική επίδραση στο σώμα.

Χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά για τη θεραπεία της γρίπης και άλλων οξέων αναπνευστικών ιικών λοιμώξεων;

Η συνταγογράφηση αντιβιοτικών για ιογενείς λοιμώξεις δεν βελτιώνει την ευημερία, μειώνει τη διάρκεια της θεραπείας και δεν εμποδίζει τη μόλυνση άλλων. Προηγουμένως, τα αντιβακτηριακά φάρμακα συνταγογραφήθηκαν για ιογενείς λοιμώξεις, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπλοκές, αλλά τώρα όλο και περισσότεροι ειδικοί αρνούνται αυτή την πρακτική. Έχει προταθεί ότι η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών για τη γρίπη και άλλες οξείες αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις συμβάλλει στην ανάπτυξη επιπλοκών. Καταστρέφοντας ορισμένους τύπους βακτηρίων, το φάρμακο δημιουργεί συνθήκες για την αναπαραγωγή άλλων ανθεκτικών στη δράση του. Σημειώστε ότι αυτό δεν ισχύει για την προφυλακτική θεραπεία με αντιβιοτικά per se: είναι ζωτικής σημασίας μετά από χειρουργικές παρεμβάσεις, σοβαρές κακώσεις κ.λπ.

Είναι βήχας ένας λόγος για τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών;

Η θεραπεία με αντιβιοτικά συνιστάται εάν ο βήχας προκαλείται από βακτηριακή λοίμωξη. Συχνά η αιτία του βήχα είναι μια ιογενής λοίμωξη, αλλεργία, βρογχικό άσθμα, αυξημένη ευαισθησία βρογχίων σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα - συνθήκες στις οποίες δεν δικαιολογείται η συνταγογράφηση αντιβακτηριακών παραγόντων. Η απόφαση για το διορισμό αντιβιοτικών λαμβάνεται μόνο από το γιατρό μετά τη διάγνωση.

Μπορώ να πάρω αλκοολούχα ποτά με αντιβιοτική θεραπεία;

Το αλκοόλ έχει έντονη επίδραση στους μετασχηματισμούς στο σώμα πολλών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών. Συγκεκριμένα, η χρήση αλκοόλης αυξάνει τη δραστηριότητα των οξειδωτικών ενδοκυτταρικών ηπατικών ενζύμων, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της αποτελεσματικότητας ορισμένων αντιβακτηριακών φαρμάκων. Ορισμένα αντιβιοτικά, που αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα αποσύνθεσης του αλκοόλ στο σώμα, μπορούν να έχουν τοξική επίδραση σε διάφορα όργανα και ιστούς, η οποία εκδηλώνεται με σοβαρό πονοκέφαλο, ταχυκαρδία, ρίγη, χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, νευροψυχιατρικές διαταραχές κλπ. Το αλκοόλ ενισχύει την ηπατοτοξική επίδραση πολλών αντιβιοτικών. Συνήθως στις οδηγίες χρήσης αντιβακτηριακών φαρμάκων στις επικεφαλίδες «ειδικές οδηγίες» και «αλληλεπιδράσεις φαρμάκων» καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της συνδυασμένης χρήσης τους με αλκοόλ. Ακόμη και αν δεν υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις, δεν συνιστάται να καταναλώνετε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της αντιβιοτικής θεραπείας.

Αντιμικροβιακά και αντιβιοτικά

Τα μικρόβια είναι μικροσκοπικοί, αόρατοι οργανισμοί. Όσον αφορά τους μικροοργανισμούς, οι παθογόνοι παράγοντες, οι οποίοι προκαλούν διάφορες μολυσματικές ασθένειες, είναι συχνότερα υπονοούμενοι. Μικροβίων - η έννοια αυτή είναι αρκετά ευρεία, περιλαμβάνει: πρωτόζωα, μύκητες, βακτήρια, ιούς. Τα αντιβιοτικά είναι αντιβακτηριακά φάρμακα των οποίων η αντιμικροβιακή δράση απευθύνεται σε παθογόνα βακτήρια, μερικούς ενδοκυτταρικούς παρασιτικούς μικροοργανισμούς, εξαιρουμένων των ιών.

Τι είναι τα αντιμικροβιακά;

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ομάδα φαρμακολογικών φαρμάκων που αποτελείται από φάρμακα που έχουν επιλεκτική επίδραση στα παθογόνα μολυσματικών ασθενειών που προκαλούνται από ορισμένους τύπους μικροοργανισμών που μολύνουν το σώμα: βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα. Μέχρι σήμερα, το ιατρικό δίκτυο έχει περισσότερα από 200 πρωτότυπα αντιμικροβιακά φάρμακα, χωρίς να υπολογίζει τα γενόσημα φάρμακα σε 30 ομάδες. Όλοι διαφέρουν στον μηχανισμό δράσης, τη χημική σύνθεση, αλλά έχουν κοινά χαρακτηριστικά:

 • Το κύριο σημείο εφαρμογής αυτών των φαρμάκων δεν είναι το κύτταρο του οργανισμού-ξενιστή, αλλά το κύτταρο του μικροβίου.
 • Η δραστηριότητά τους σε σχέση με τον αιτιολογικό παράγοντα της ασθένειας δεν είναι σταθερή, αλλά αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, αφού τα μικρόβια μπορούν να προσαρμοστούν σε αντιμικροβιακά φάρμακα.
 • Οι παρασκευές μπορούν να επηρεάσουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς, προκαλώντας το θάνατό τους (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο) ή να διαταράξουν οποιαδήποτε ζωτική διαδικασία, επιβραδύνοντας έτσι την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή τους. (βακτηριοστατικός, νευρωτικός, μυκητοστατικός).

Η διαφορά στη διαφορά μεταξύ της έννοιας του «αντιμικροβιακού παράγοντα» και του στενότερου «αντιβακτηριακού φαρμάκου» έχει ως εξής: η πρώτη περιλαμβάνει όχι μόνο θεραπευτικά μέσα αλλά και προφυλακτικά. Για παράδειγμα, ένα διάλυμα ιωδίου, χλωρίου, υπερμαγγανικού καλίου, που χρησιμοποιείται στην πρακτική ιατρική, έχει αντιμικροβιακή δράση, αλλά δεν ανήκουν σε αντιβακτηριακά.

Τα απολυμαντικά και τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία επιφανειών και κοιλοτήτων που δεν έχουν έντονο εκλεκτικό αποτέλεσμα αλλά επηρεάζουν αποτελεσματικά τους παθογόνους μικροοργανισμούς, μπορούν να αναφέρονται σε παρασκευάσματα με αντιμικροβιακό αποτέλεσμα.

Αντιβιοτικά

Είναι μια αρκετά μεγάλη ομάδα φαρμάκων.

Ένα αντιβιοτικό είναι επίσης ένα αντιμικροβιακό.

Η διαφορά συνίσταται σε ένα στενότερο, κατευθυνόμενο φάσμα θεραπευτικής δράσης. Οι πρώτες γενιές τέτοιων φαρμάκων είχαν δραστηριότητα κυρίως κατά των βακτηριδίων.

Τα σύγχρονα αντιβακτηριακά φάρμακα είναι αντιβιοτικά που ενεργούν αποτελεσματικά σε ενδοκυτταρικούς μικροοργανισμούς: μυκοπλάσμα, χλαμύδια και πρωτόζωα, μερικοί από τους οποίους έχουν αντινεοπλασματική δράση. Μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ενός μικροβίου ή να διαταράξουν τις διαδικασίες της ζωτικής δραστηριότητας του. Οι κυριότεροι μηχανισμοί δράσης στο κύτταρο των παρασίτων είναι:

 • Η καταστροφή της μεμβράνης ενός παθογόνου μικροβίου, που οδηγεί στο θάνατό του.
 • Παραβίαση της σύνθεσης των πρωτεϊνικών μορίων, η οποία αναστέλλει τις ζωτικές διεργασίες των βακτηρίων. Αυτό είναι το κύριο αποτέλεσμα των τετρακυκλινών, των αμινογλυκοσίδων, των μακρολιδίων.
 • Διαταραχή του κυτταρικού πλαισίου λόγω μη αναστρέψιμων αλλαγών στη δομή των οργανικών μορίων. Έτσι είναι η πενικιλλίνη, οι κεφαλοσπορίνες.

Οποιοσδήποτε αντιβακτηριακός παράγοντας προκαλεί το θάνατο ή την αναστολή των ζωτικών διαδικασιών μόνο των κυτταρικών παθογόνων. Τα αντιβιοτικά δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά στην καταστολή της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής των ιών.

Η σωστή θεραπεία

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την επιλογή ενός αντιβιοτικού είναι το φάσμα δράσης του κατά των παθογόνων μικροβίων. Για την επιτυχή θεραπεία είναι πολύ σημαντικό το συνταγογραφούμενο φάρμακο να φτάσει στο σημείο εφαρμογής του και το μικρόβιο να είναι ευαίσθητο στις επιδράσεις του φαρμάκου. Υπάρχουν αντιβιοτικά ευρέος φάσματος ή στενού φάσματος. Τα σύγχρονα κριτήρια για την επιλογή των αντιβακτηριακών φαρμάκων είναι:

 • Τύπος και ιδιότητες του παθογόνου. Η βακτηριολογική εξέταση, η οποία καθορίζει την αιτία της νόσου και την ευαισθησία του μικροβίου στα φάρμακα, είναι εξαιρετικά σημαντική για αποτελεσματική θεραπεία.
 • Επιλογή της βέλτιστης δόσης, τρόπος χορήγησης, διάρκεια χορήγησης. Η συμμόρφωση με αυτό το πρότυπο εμποδίζει την εμφάνιση ανθεκτικών μορφών μικροοργανισμών.
 • Η χρήση ενός συνδυασμού διαφόρων φαρμάκων με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης σε ορισμένους τύπους μικροβίων, που χαρακτηρίζεται από αυξημένη ικανότητα μετασχηματισμού σε ανθεκτικές μορφές που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν (για παράδειγμα, Mycobacterium tuberculosis).
 • Εάν ο αιτιολογικός παράγοντας της μολυσματικής διεργασίας είναι άγνωστος, χορηγούνται παράγοντες ευρέος φάσματος μέχρι να ληφθούν τα αποτελέσματα της βακτηριολογικής εξέτασης.
 • Κατά την επιλογή ενός φαρμάκου δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, αλλά και η κατάσταση του ασθενούς, τα χαρακτηριστικά της ηλικίας του, η σοβαρότητα της ταυτόχρονης παθολογίας. Η αξιολόγηση αυτών των παραγόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντανακλά την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος και καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της πιθανότητας ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Δεν υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μεταξύ αυτών των όρων "αντιβακτηριακό" και "αντιμικροβιακό". Η αντιβακτηριακή θεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης αντίληψης της αντιμικροβιακής θεραπείας, που περιλαμβάνει όχι μόνο την καταπολέμηση των βακτηρίων, αλλά και τους ιούς, τα πρωτόζωα, τις μυκητιασικές λοιμώξεις.

Τα αντιβακτηριακά φάρμακα είναι αντιβιοτικά ή όχι.

Όσον αφορά την ιατρική, πώς αντιβαίνουν τα αντιβιοτικά από τα αντιβακτηριακά;

Απαντήσεις

Lancelafontaine

Αντιβακτηριακό είναι οποιαδήποτε ένωση που σκοτώνει, ή τουλάχιστον επιβραδύνει την ανάπτυξη αυστηρά βακτηρίων, την περιοχή των προκαρυωτικών.

Το αντιβιοτικό συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο, αλλά δείχνει μια ένωση που σκοτώνει ή επιβραδύνει την ανάπτυξη οποιουδήποτε κυτταρικού παθογόνου, προκαρυωτικού ή ευκαρυωτικού. Έτσι, μερικά αντιβιοτικά μπορεί να σκοτώσουν βακτήρια, μύκητες και παράσιτα, αλλά τα αντιβιοτικά δεν επηρεάζουν τους ιούς και τα πριόνια.

Var121

Τα αντιβιοτικά είναι ένα ευρύτερο φάσμα αντιμικροβιακών ενώσεων που μπορούν να επηρεάσουν τους μύκητες, τα βακτηρίδια και άλλες ενώσεις. Αν και τα αντιβακτηριακά φάρμακα υπόκεινται σε αντιβιοτικά, μπορούν να σκοτώσουν μόνο βακτήρια.

Η πενικιλλίνη ήταν ο πρώτος αντιβιοτικός και αντιβακτηριακός παράγοντας που ανιχνεύτηκε από τον Αλέξανδρο Φλέμινγκ.

Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ενώσεων που είναι βακτηριοστατικές που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων (η Αμπινιδίνη σκοτώνει τα διαχωριστικά κύτταρα) σε ποσότητα.

Αλίσα Σενγκούπτα

Η λέξη αντιβιοτικό αναφέρεται στα προϊόντα του μεταβολισμού (χημικές ενώσεις) ενός μικροοργανισμού, που έχει επιβλαβή ή ανασταλτική επίδραση σε έναν άλλο μικροοργανισμό. Είναι ένα είδος χημειοθεραπευτικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μολυσματικών νόσων ή ασθενειών που προκαλούνται από τον πολλαπλασιασμό κακοήθων κυττάρων. Αν και μερικά από αυτά λαμβάνονται συνθετικώς, τα περισσότερα από αυτά λαμβάνονται με χρήση μικροβιακής σύνθεσης για εμπορικούς σκοπούς. Η θεραπεία με ένα αντιβιοτικό διαφέρει από την άλλη στη δράση του. Τα αντιβιοτικά μπορεί επίσης να έχουν ένα ευρύ φάσμα και ένα στενό φάσμα δράσης και είναι επίσης πιθανό ότι ένα αντιβιοτικό είναι πιο δραστικό από ένα άλλο αντιβιοτικό έναντι ενός ειδικού παθογόνου και το αποτέλεσμα είναι πιο εντυπωσιακό. Τα αντιβιοτικά μπορεί να είναι αντιβακτηριακά (μόνο κατά των βακτηριδίων, ή να αναστέλλουν, να σκοτώνουν ή να καταστέλλουν τα βακτηρίδια, για παράδειγμα, βακιτρακίνη), καθώς και μερικά αντιβιοτικά είναι αντιμυκητιασικά, όπως η νυστατίνη, και μερικά μπορεί να παρουσιάζουν αντικαρκινική δράση της ανθραμυκίνης. Τα αντιβιοτικά επίσης μερικές φορές έχουν μη ιατρική χρήση, για παράδειγμα, αυξητικούς παράγοντες στους τομείς των πουλερικών και των ζωοτροφών.

Ενώ οι αντιβακτηριακοί παράγοντες είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι «εξειδικεύουν» την δράση τους ενάντια στα βακτηρίδια. (ένα ευρύτερο φάσμα δράσης από τα αντιβιοτικά). Μπορούν να δρουν βακτηριοκτόνα (παράγοντες που σκοτώνουν ή σκοτώνουν τα βακτηρίδια) ή βακτηριοστατικά (παράγοντες που παρεμποδίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη και αναπαραγωγή βακτηριδίων χωρίς να τους σκοτώνουν). Οι αντιβακτηριακοί παράγοντες μπορεί να είναι μικροβιακοί μεταβολικοί παράγοντες (αντιβιοτικά), μπορούν να είναι φυσικοί παράγοντες όπως ακτινοβολία, θερμότητα (συγκεκριμένα, θερμοκρασίες που μπορούν να θανατώνουν μόνο βακτήρια) ή αντιβακτηριακοί παράγοντες μπορούν επίσης να είναι χημικής φύσεως, όπως αλκοόλες, αλογόνα (ιώδιο, χλώριο, χλώριο). συνδέσεις).

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι τα αντιβιοτικά μπορεί να είναι αντιβακτηριακά μέσα, αλλά όλοι οι αντιβακτηριακοί παράγοντες δεν χρειάζεται να είναι αντιβιοτικά.

Τα αντιβακτηριακά φάρμακα είναι αντιβιοτικά ή όχι.

Αντιβιοτικά ή αντιβακτηριακά φάρμακα - το όνομα μιας ομάδας φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από μικροοργανισμούς. Η ανακάλυψή τους συνέβη τον 20ό αιώνα και έγινε μια πραγματική αίσθηση. Οι αντιμικροβιακοί παράγοντες θεωρήθηκαν πανάκεια για όλες τις γνωστές λοιμώξεις, μια θαυματουργή θεραπεία για τις φοβερές ασθένειες που έχει εκτεθεί στην ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Λόγω της υψηλής αποτελεσματικότητάς του, οι αντιβακτηριακοί παράγοντες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική για τη θεραπεία μολυσματικών ασθενειών. Ο διορισμός τους έχει γίνει τόσο γνωστός ώστε πολλοί άνθρωποι αγοράζουν αντιβιοτικά χωρίς ιατρική συνταγή μόνοι τους σε ένα φαρμακείο χωρίς να περιμένουν τη σύσταση ενός γιατρού. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η υποδοχή τους συνοδεύεται από ορισμένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της θεραπείας και της ανθρώπινης υγείας. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε σίγουρα πριν καταναλώσετε αντιβιοτικά, καθώς και τα χαρακτηριστικά της θεραπείας με αυτήν την ομάδα φαρμάκων, θα συζητηθούν λεπτομερέστερα σε αυτό το άρθρο.

Αυτό είναι ενδιαφέρον! Ανάλογα με την προέλευση, όλα τα αντιβακτηριακά φάρμακα χωρίζονται σε συνθετικά, ημισυνθετικά, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και αντιβιοτικά. Χημειοθεραπευτικά ή συνθετικά φάρμακα λαμβάνονται στο εργαστήριο. Αντιθέτως, τα αντιβιοτικά είναι τα απόβλητα μικροοργανισμών. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, ο όρος "αντιβιοτικό" έχει από καιρό θεωρηθεί στην ιατρική πρακτική ως πλήρες συνώνυμο του "αντιβακτηριακού παράγοντα" και έχει μια γενική δωρεάν διανομή.

Αντιβιοτικά - τι είναι;

Τα αντιβιοτικά είναι ειδικές ουσίες που επιδρούν επιλεκτικά σε ορισμένους μικροοργανισμούς, παρεμποδίζοντας τη ζωή τους. Κύριο καθήκον τους είναι η αναστολή της αναπαραγωγής των βακτηρίων και η σταδιακή καταστροφή τους. Συντελείται λόγω παραβίασης της σύνθεσης κακόβουλου DNA.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αποτελεσμάτων που μπορούν να έχουν αντιβακτηριακούς παράγοντες: βακτηριοστατικό και βακτηριοκτόνο.

  Βακτηριοκτόνο δράση. Αυτό μαρτυρεί την ικανότητα των φαρμάκων να βλάπτουν την κυτταρική μεμβράνη των βακτηριδίων και να προκαλέσουν το θάνατό τους. Ο βακτηριοκτόνος μηχανισμός δράσης είναι χαρακτηριστικός για τα Clabax, Sumamed, Isofra, Cifran και άλλα παρόμοια αντιβιοτικά.

Στην ιδανική περίπτωση, τα αντιβιοτικά εμποδίζουν τις ζωτικές λειτουργίες των επιβλαβών κυττάρων χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τα κύτταρα του οργανισμού-ξενιστή. Αυτό διευκολύνεται από τη μοναδική ιδιότητα αυτής της ομάδας φαρμάκων - επιλεκτική τοξικότητα. Λόγω της ευπάθειας του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος, οι ουσίες που παρεμποδίζουν τη σύνθεση ή την ακεραιότητά τους είναι τοξικές για τους μικροοργανισμούς, αλλά αβλαβείς για τα κύτταρα του οργανισμού υποδοχής. Η εξαίρεση είναι ισχυρά αντιβιοτικά, η χρήση των οποίων συνοδεύεται από παρενέργειες.

Για να επιτευχθεί μόνο η θετική επίδραση της θεραπείας, η αντιβακτηριακή θεραπεία πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  Η αρχή της λογικής. Ένας βασικός ρόλος στη θεραπεία μίας μολυσματικής νόσου παίζει η σωστή ταυτοποίηση ενός μικροοργανισμού · συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιλέγεται ανεξάρτητα ένα αντιβακτηριακό φάρμακο. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Ένας ιατρός ειδικός θα καθορίσει τον τύπο των βακτηρίων και θα σας εκχωρήσει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο φάρμακο με βάση τις εξετάσεις και την προσωπική εξέταση.

Γενικοί κανόνες για τη λήψη αντιβακτηριακών φαρμάκων

Υπάρχουν γενικοί κανόνες για τη θεραπεία με αντιβιοτικά, τα οποία δεν πρέπει να παραμεληθούν για να επιτευχθεί το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα.

Πρέπει τα παιδιά να θεραπεύονται με αντιβιοτικά;

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία στη Ρωσία, το 70-85% των παιδιών που πάσχουν από ιογενείς ασθένειες λαμβάνουν αντιβιοτικά λόγω μη επαγγελματικής θεραπείας. Παρά το γεγονός ότι η λήψη αντιβακτηριακών φαρμάκων συμβάλλει στην ανάπτυξη του βρογχικού άσθματος, αυτά τα φάρμακα είναι η πιο "δημοφιλής" μέθοδος θεραπείας. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στο γραφείο του γιατρού και να ζητήσουν τις ειδικευμένες ερωτήσεις εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το διορισμό αντιβακτηριακών παραγόντων στο παιδί. Ο ίδιος πρέπει να καταλάβετε ότι ένας παιδίατρος, ο οποίος συνταγογραφεί ένα μακρύ κατάλογο φαρμάκων για ένα μωρό, προστατεύει μόνο τον εαυτό του, ασφαλίζει ενάντια στην εμφάνιση επιπλοκών κλπ. Μετά από όλα, αν το παιδί χειροτερέψει, τότε η ευθύνη για το γεγονός ότι "δεν θεραπεύεται" ή "κακώς θεραπευθεί" πέφτει στο γιατρό.

Δυστυχώς, αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς γίνεται όλο και πιο κοινό μεταξύ των εγχώριων ιατρών που προσπαθούν να μην θεραπεύσουν το παιδί αλλά να τον «θεραπεύσουν». Να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε ότι τα αντιβιοτικά συνταγογραφούνται μόνο για τη θεραπεία βακτηριακών και όχι ιογενών ασθενειών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μόνο εσείς ενδιαφέρεστε για την υγεία του παιδιού σας. Μετά από μια εβδομάδα ή ένα μήνα, όταν επιστρέφετε στη ρεσεψιόν με μια άλλη ασθένεια που προέκυψε από το ιστορικό μιας εξασθενημένης προηγούμενης "θεραπείας" της ασυλίας, οι γιατροί θα σας συναντήσουν μόνο αδιάφορα και θα επαναπροσδιορίσετε μια μακρά λίστα φαρμάκων.

Αντιβιοτικά: καλό ή κακό;

Η πεποίθηση ότι τα αντιβιοτικά είναι εξαιρετικά επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία δεν έχει νόημα. Αλλά ισχύει μόνο στην περίπτωση ακατάλληλης θεραπείας, όταν δεν υπάρχει ανάγκη να συνταγογραφούνται αντιβακτηριακά φάρμακα. Παρά το γεγονός ότι αυτή η ομάδα φαρμάκων είναι τώρα σε ελεύθερη είσοδο, χωρίς συνταγή μέσω της αλυσίδας φαρμακείων, σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να πάρετε τα αντιβιοτικά μόνοι σας ή κατά την κρίση σας. Μπορούν να συνταγογραφούνται μόνο από γιατρό σε περίπτωση σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης.

Εάν υπάρχει μια σοβαρή ασθένεια που συνοδεύεται από πυρετό και άλλα συμπτώματα που επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα της νόσου, είναι αδύνατο να καθυστερήσουν ή να απορριφθούν τα αντιβιοτικά, αναφέροντας το γεγονός ότι είναι επιβλαβή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αντιβακτηριακοί παράγοντες σώζουν τη ζωή ενός ατόμου, εμποδίζουν την ανάπτυξη σοβαρών επιπλοκών. Το κύριο πράγμα - να προσεγγίσουμε με σύνεση τη θεραπεία των αντιβιοτικών.

Παρακάτω είναι μια λίστα δημοφιλών αντιβακτηριακών παραγόντων, οδηγίες για τις οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας. Απλώς ακολουθήστε τον σύνδεσμο της λίστας για οδηγίες και συστάσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου.

Θεραπεία με Staphylococcus aureus

Ο Staphylococcus aureus - ένας από τους πιο επικίνδυνους τύπους σταφυλόκοκκων, προκαλεί την ανάπτυξη σοβαρών ασθενειών. Η παθολογία διαγιγνώσκεται σε ενήλικες και σε βρέφη. Στη θεραπεία χρησιμοποιείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών, αποτρέποντας την ανάπτυξη σοβαρών επιπλοκών.

Staphylococcus aureus - τι είναι αυτό;

Το Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus) είναι ένας gram-θετικός τύπος βακτηρίων του γένους Staphylococcus, προκαλώντας την εμφάνιση πυώδους-φλεγμονωδών παθολογιών. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί έχουν σφαιρικό σχήμα, οι ενώσεις τους έχουν παρόμοια εμφάνιση με μια δέσμη σταφυλιών.

Τα υπό όρους παθογόνα βακτηρίδια Staphylococcus aureus είναι παρόντα σε κάθε άτομο, ζουν στις βλεννώδεις μεμβράνες της μύτης, στις μασχάλες, στη βουβωνική ζώνη, στον κόλπο. Η παθογόνος μορφή μικροοργανισμών διεισδύει στο σώμα από το εξωτερικό.

Αιτίες της σταφυλοκοκκικής μόλυνσης:

 • εξασθενημένη ανοσία.
 • επαφή με τον φορέα της λοίμωξης ·
 • παραμέληση της προσωπικής υγιεινής ·
 • τρώγοντας βρώμικα τρόφιμα, ακατέργαστο νερό, καβουρντισμένο κρέας, μη ζαρωμένο γάλα.

Η κύρια διαφορά μεταξύ Staphylococcus aureus από άλλα είδη είναι η αντίσταση σε πολλά αντιβακτηριακά φάρμακα, γεγονός που περιπλέκει πολύ τη θεραπεία.

Τρόποι μόλυνσης

Είναι δυνατόν να μολυνθούν με σταφυλόκοκκο με διαφορετικούς τρόπους, τα βακτήρια αυτά διακρίνονται από τη βιωσιμότητά τους, είναι ανθεκτικά σε εξωτερικούς παράγοντες, δεν πεθαίνουν όταν βρασμένα, δεν φοβούνται τα αλκοολούχα και απολυμαντικά διαλύματα.

Πώς μπορείτε να πάρετε Staphylococcus aureus:

 1. Αερομεταφερόμενα: παθογόνα μικρόβια υπάρχουν στο σάλιο και άλλες εκκρίσεις. Σε στενή επαφή με μολυσμένο άτομο, ένα υγιές άτομο εισπνέει τον μολυσμένο αέρα και τα παθογόνα διεισδύουν στην ανώτερη αναπνευστική οδό.
 2. Επικοινωνία και νοικοκυριό: δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πιάτα και τα προσωπικά αντικείμενα ενός προσβεβλημένου ατόμου.
 3. Τροφιμογενείς: οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εισέρχονται στο σώμα με τα τρόφιμα.
 4. Καλλιτεχνική: η μόλυνση εμφανίζεται στα ιατρικά ιδρύματα. Όταν χρησιμοποιείτε κακώς αποστειρωμένα όργανα, τα βακτήρια εισέρχονται αμέσως στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτός ο τρόπος μόλυνσης θεωρείται ο πιο επικίνδυνος.

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα μόλυνσης - παραβίαση μεταβολικών διεργασιών, καταστάσεις ανοσοανεπάρκειας, προχωρημένη ηλικία, μακροχρόνια ορμονική φαρμακευτική αγωγή.

Τα συμπτώματα του Staphylococcus aureus

Τα σημάδια της μόλυνσης εξαρτώνται από τη θέση των βακτηρίων, την ανθρώπινη ανοσία. Τα κύρια συμπτώματα της νόσου - μια απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, σοβαρή δηλητηρίαση.

Συχνά, το Staphylococcus aureus είναι παρόν στα κόπρανα του μωρού - το παιδί πάσχει από έντονο πόνο στην κοιλιά, γίνεται άκαμπτο, επιδεινώνεται η όρεξή του, στερείται βάρους.

Σταφυλοκοκκικές αλλοιώσεις του δέρματος

Τα μικρόβια συχνά επηρεάζουν την ομφαλική πληγή σε βρέφη - ο ομφάλιος δακτύλιος διογκώνεται, εμφανίζονται πυώδεις εκκρίσεις, εκτεταμένη υπεραιμία, παρατηρείται πάχυνση της ομφαλικής φλέβας.

Ποιες δερματολογικές παθολογίες προκαλούνται από μια σταφυλοκοκκική λοίμωξη:

 • ήττα των ιδρωτοποιών αδένων - στο δέρμα εμφανίζονται πυκνά οζίδια κόκκινου χρώματος, τα οποία σταδιακά αρχίζουν να εξαντλούνται.
 • κυψελιδόσουση - που χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό μικρών φυσαλίδων που γεμίζουν με υγρό, ξεσπώνται, καλύπτουν με κρούστα.
 • Η ασθένεια του Ritter - σχηματίζονται φυσαλίδες, σε εμφάνιση που μοιάζουν με κάψιμο, το δέρμα θα αναρριχηθεί, υπάρχουν εκτεταμένες ανοιχτές πληγές,
 • Απόστημα - η λοίμωξη διεισδύει στα βαθιά στρώματα της επιδερμίδας, τα κόκκαλα του δέρματος, οι σφραγίδες εμφανίζονται, τα έλκη.
 • κακοποιός - μια λοίμωξη επηρεάζει τα ακραία φαλάνγκα των δακτύλων, ο ρολός γίνεται κόκκινος και φλεγμένος και εμφανίζεται έντονος πόνος.

Βλάβες στα μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα

Ο Staphylococcus aureus ζει στις βλεννώδεις μεμβράνες, παρουσία παραγόντων πρόκλησης που αρχίζει να αναπτύσσεται ταχέως - αναπτύσσονται οφθαλμικές ασθένειες, υποφέρει το αναπνευστικό σύστημα.

Τα κύρια σημεία της παθολογίας:

 • εάν τα μάτια έχουν υποστεί βλάβη, αναπτύσσεται χρόνια επιπεφυκίτιδα, ένα άτομο παραπονιέται για δυσανεξία στο έντονο φως, τα βλέφαρα διογκώνονται, το πύον απελευθερώνεται από τα μάτια.
 • αν η ανάπτυξη των βακτηριδίων παρατηρείται στη μύτη, υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής ρινικής καταρροής, η εκκένωση των βλεννογόνων γίνεται άφθονη, περιέχουν ακαθαρσίες πύου,
 • με τη διείσδυση της λοίμωξης στο λαιμό, αναπτύσσεται μια βακτηριακή αμυγδαλίτιδα, μια τραχειίτιδα με ισχυρό μη παραγωγικό βήχα, αύξηση των λεμφαδένων, το πύον εμφανίζεται στις αμυγδαλές.
 • αν η λοίμωξη του λαιμού πέσει κάτω, αναπτύσσεται η βρογχίτιδα και η πνευμονία. Οι ασθένειες εμφανίζονται στο υπόβαθρο του έντονου πυρετού, της δύσπνοιας, του πόνου κάτω από τις πλευρές.

Με πολύ ασθενή ανοσία, ο σταφυλόκοκκος μπορεί να προκαλέσει στένωση της αναπνευστικής οδού.

Άλλοι τύποι μόλυνσης από στάθη

Ο Staphylococcus aureus είναι ικανός να μολύνει όλα τα εσωτερικά όργανα, γεγονός που το διακρίνει από άλλα βακτήρια.

Τι ασθένειες αναπτύσσονται με τον σταφυλόκοκκο aureus:

 1. Με τη διείσδυση των παθογόνων βακτηρίων στον ιστό του εγκεφάλου αναπτύσσεται η μηνιγγίτιδα και το απόστημα. Η ασθένεια συνοδεύεται από σοβαρή δηλητηρίαση, υψηλό πυρετό, συχνές κρίσεις κεφαλαλγίας, ο συντονισμός μειώνεται. Η παθολογία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις έγκυες γυναίκες, είναι δύσκολη για τα παιδιά.
 2. Η ήττα της ουροφόρου οδού - στην ουρήθρα στους άνδρες αναπτύσσεται, στις γυναίκες, κυστίτιδα. Τα κύρια σημεία είναι η οδυνηρή ούρηση, η αυξημένη ώθηση για την εκκένωση της ουροδόχου κύστης, οι πόνες που εμφανίζονται στην οσφυϊκή περιοχή, οι ρωγμές αίματος που υπάρχουν στα ούρα.
 3. Αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα - οι συνέπειες της διείσδυσης βακτηρίων στο ιστό των οστών και των αρθρώσεων. Η ασθένεια συνοδεύεται από πόνο, πρήξιμο και ερυθρότητα της πληγείσας περιοχής, μειωμένη κινητικότητα.
 4. Η σηψαιμία αναπτύσσεται σε ανεπιθύμητες καταστάσεις - η θερμοκρασία αυξάνεται σε 40 μοίρες, η συνειδητότητα διαταράσσεται, οι αρτηριακές παράμετροι μειώνονται απότομα, ένα άτομο μπορεί να πέσει σε κώμα.

Αφού τρώγονται μολυσμένα με προϊόντα σταφυλόκοκκου, εμφανίζονται σημάδια οξείας εντεροκολίτιδας - ναυτία, συχνές περιόδους εμέτου, διάρροια και πράσινα επιχρίσματα που υπάρχουν στο σκαμνί.

Το Staphylococcus aureus είναι μια κοινή αιτία υπογονιμότητας στους άνδρες και προβλήματα με τη σύλληψη σε γυναίκες.

Διαγνωστικά

Για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση, διεξάγεται μια σειρά εργαστηριακών εξετάσεων. Για την έρευνα παίρνετε αίμα, επιχρίσματα από τον φάρυγγα, τη μύτη, τον κόλπο, από τις βλεννογόνους των ματιών.

Βασικές μέθοδοι διάγνωσης:

 • πρότυπη δοκιμή κοαγκουλάσης - η διάρκειά της είναι 4-24 ώρες.
 • Latex-συγκόλληση - σας επιτρέπει να εντοπίσετε τα αντισώματα στα σταφυλόκοκκους, να προσδιορίσετε το στέλεχος και τον τύπο των παθογόνων βακτηρίων?
 • κλινική εξέταση αίματος - αποκαλύπτει ουδετεροφιλία, λευκοκυττάρωση, υψηλό ESR.
 • ανάλυση ούρων.
 • σπορά σε θρεπτικά μέσα - σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το στέλεχος, να καθορίσετε την ευαισθησία του σε αντιβακτηριακούς παράγοντες.
 • Vidal αντίδραση - η ανάλυση γίνεται για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, να παρακολουθεί τη δυναμική της νόσου, να κάνει κάθε 7-10 ημέρες, ένας τίτλος 1: 100 ή υψηλότερος δείχνει την ενεργό ανάπτυξη των βακτηρίων?
 • - διεξάγεται ανάλυση για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας του σταφυλόκοκκου σε αντιβακτηριακούς παράγοντες.
 • για την ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών - πρέπει να γίνει το αργότερο τρεις ώρες μετά την εκκένωση του εντέρου.

Σπορά από τις βλεννογόνες μεμβράνες που λαμβάνονται το πρωί με άδειο στομάχι, πριν βουρτσίζετε τα δόντια σας και παίρνετε φάρμακα. Ένα επίχρισμα από επιπεφυκίτιδα λαμβάνεται από το κάτω βλεφάρων, για δερματολογικές συνθήκες, το δέρμα γύρω από το έλκος αντιμετωπίζεται με αντισηπτικά, απομακρύνονται κρούστες και κατόπιν λαμβάνεται ένα επίχρισμα.

Ποιος γιατρός θα επικοινωνήσει;

Η επιλογή ενός ειδικού με την εμφάνιση μίας μόλυνσης από στάθη εξαρτάται από το ποια όργανα έχουν υποστεί, πώς εκδηλώνεται η ασθένεια. Ο σταφυλόκοκκος αντιμετωπίζεται από χειρουργό, δερματολόγο, ΟΝT, οφθαλμίατρο. Πρώτα θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν ειδικό θεραπευτή, παιδίατρο και ειδικό για λοιμωδών νοσημάτων.

Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να συμβουλευτείτε έναν ενδοκρινολόγο αν υποψιάζεστε την ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη και έναν ανοσολόγο, αν η αιτία της λοίμωξης έγκειται στην ανοσοανεπάρκεια.

Πώς να θεραπεύετε το Staphylococcus aureus

Η βάση της θεραπείας είναι τα αντιβιοτικά, συνταγογραφούνται μετά την λήψη των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, επειδή ο σταφυλόκοκκος aureus έχει αναπτύξει ανοσία σε πολλά φάρμακα. Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλει από μία εβδομάδα έως αρκετούς μήνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παθολογίας.

Οι κύριες ομάδες φαρμάκων:

 • συνθετικές πενικιλίνες - Κεφαζολίνη, Οξακιλλίνη.
 • μακρολίδια - Ερυθρομυκίνη, Κλαριθρομυκίνη.
 • αντιβακτηριακά σπρέι για θεραπεία του λαιμού, ρινικός βλεννογόνος - Miramistin, Bioparox;
 • ανοσορυθμιστές - Imudon, IRS-19;
 • με δερματικές αλλοιώσεις - μουπουροκίνη.
 • αντιμυκητιασικά φάρμακα - Νυστατίνη, Diflucan για την πρόληψη της δυσβολίας.

Για γαργάρλιες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανέλα καλέντουλας, Chlorophyllipt - 20 σταγόνες του φαρμάκου που αραιώνεται σε 120 ml νερού, η διαδικασία πραγματοποιείται 3 φορές την ημέρα για μια εβδομάδα. Όταν η επιπεφυκίτιδα είναι απαραίτητη για να πλύνετε τα μάτια με ένα αδύναμο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου, ενσταλάξτε 4-5 φορές την ημέρα με 30% Albucidum.

Με την ήττα του πεπτικού συστήματος, τα αντιβακτηριακά φάρμακα δεν συνταγογραφούνται, χρησιμοποιήστε σταφυλοκοκκική ανατοξίνη. Προ-πλυμένος στομάχι, κάνουν droppers με φυσιολογικό ορό, γλυκόζη, Regidronom.

Όταν η κυτταρίτιδα, τα αποστήματα, τα έλκη ανοίγουν χειρουργικά, και στη συνέχεια πραγματοποιείται αντιβακτηριακή θεραπεία. Σε σηψαιμία, σε σοβαρές μορφές της νόσου, εκτός από τα κύρια φάρμακα, ο σταφυλοκοκκικός βακτηριοφάγος, το πλάσμα και οι ανοσοσφαιρίνες συνταγογραφούνται.

Το Staphylococcus aureus αντιμετωπίζεται συχνότερα σε ένα νοσοκομείο - ο ασθενής τοποθετείται σε ξεχωριστό δωμάτιο, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα βακτηριακού πολλαπλασιασμού άλλων ασθενών. Οι επισκέψεις είναι εφικτές, μόνο οι επισκέπτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

Πιθανές επιπλοκές

Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα είναι δύσκολο να ανεχθούν μια σταφυλοκοκκική λοίμωξη, συχνά αναπτύσσουν σοβαρές επιπλοκές.

Συνέπειες του Staphylococcus aureus:

 • δηλητηρίαση αίματος?
 • μηνιγγίτιδα;
 • ενδοκαρδίτιδα - βλάβη της μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας.
 • τοξικό σοκ ·
 • κώμα?
 • θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από τη σοβαρότητα της παθολογίας - με ήπιες αλλοιώσεις του δέρματος και των βλεννογόνων, οι επιπλοκές σπάνια αναπτύσσονται. Η μαζική μόλυνση, στο φόντο της οποίας αναπτύσσεται η σήψη, προκαλεί βλάβη στον εγκεφαλικό ιστό για κάθε δεύτερο ασθενή που τελειώνει με θάνατο.

Ο Staphylococcus aureus αρχίζει να πολλαπλασιάζεται ενεργά σε ένα εξασθενημένο σώμα, επομένως πρέπει να ενισχυθεί η ασυλία, όλες οι μολυσματικές ασθένειες να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και να μην λησμονούνται οι κανόνες υγιεινής. Όταν τα σημάδια της νόσου δεν αυτο-φαρμακοποιούν και ζητούν βοήθεια από έναν ειδικό.

Οτίτιδα σε παιδί: συμπτώματα. Ένα πόνο στο αυτί ενός παιδιού: τι να κάνει

Ο ωτορινολαρυγγολόγος Ivan Leskov δίνει χρήσιμες και σημαντικές συμβουλές στην ομάδα του στα κοινωνικά δίκτυα. Σήμερα υπάρχουν επαγγελματικές συστάσεις για το τι πρέπει να κάνετε όταν ένα παιδί έχει πόνο στο αυτί. Οξεία μέση ωτίτιδα σε ένα παιδί. ΣΗΜΑΤΑ. Ένας αιχμηρός πόνος στο αυτί, κατά κανόνα, τη νύχτα και, κατά κανόνα, στο φόντο μιας ρινικής καταρροής που διαρκεί 3-4 ημέρες. Ο πόνος είναι τόσο έντονος που το παιδί δεν παραπονιέται - απλά φωνάζει ή ακόμα κραυγές. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ: 1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Προσπαθήστε να μάθετε από το παιδί (μερικές φορές είναι δύσκολο) όπου πονάει...

Αντικατάσταση με αντιβιοτικά

Ο αριθμός των μολύνσεων που γίνονται ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά γίνεται όλο και περισσότερο. Για το λόγο αυτό, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στα αντιβιοτικά και οι ερευνητές από τις Κάτω Χώρες έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αν και τα αντιβιοτικά θεωρούνται η μεγαλύτερη εφεύρεση στον ιατρικό τομέα του 20ού αιώνα, αυτά τα φάρμακα μπορεί να παραμείνουν στο παρελθόν λόγω της κατάχρησης της ανθρωπότητας από αυτά. Επιπλέον, οι θανατηφόρες λοιμώξεις γίνονται ανθεκτικές, οπότε αυτό το πρόβλημα...

Biseptol. Παιδικό φάρμακο

Πείτε μου ποιος έχει μια θετική εμπειρία στη θεραπεία του βήχα με Biseptol; Το έχουμε συνταγογραφήσει από ένα μακρύ, παρατεταμένο βήχα. Λοιπόν, αυτό το βήχα δεν χτυπά έξω! Η διάγνωση της τραχείτιδας (χωρίς συριγμό, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η βρογχίτιδα). Αλλά μετά από όλα, η Biseptol, ένα παλιό και παλιό φάρμακο, πριν από περίπου 30 χρόνια, προσπάθησαν επίσης να με αντιμετωπίσουν, φαίνεται να είναι ανεπιτυχής. Ήμουν έκπληκτος που τον διορίζουν ακόμη και σήμερα. Και είναι ένα αντιβιοτικό, ή καθόλου;

Βελτιώστε την ασυλία. Πρόληψη της γρίπης και του ARVI...

Ανοσοδιαμορφωτής "Πολυοξειδίου". Πώς να αντιμετωπίσετε τη γρίπη στα πρώτα συμπτώματα
... Πολλοί άνθρωποι στην περίπτωση των κρυολογημάτων προτιμούν να αντιμετωπίζονται με λαϊκές θεραπείες. Ναι, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, πλούσια σε βιταμίνη C, οι εισπνοές μπορεί να είναι χρήσιμες για οξείες αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις και γρίπη, αλλά αυτό είναι περισσότερο ένα στήριγμα για το σώμα από μια πραγματική θεραπεία. Τι μένει; Αντιιικά φάρμακα και αντιβιοτικά. Αλλά, πρώτον, δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς γιατρό. Και δεύτερον, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ακριβώς τον αιτιολογικό παράγοντα της νόσου: τα αντιβιοτικά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη γρίπη ή άλλο ιό και τα αντιιικά φάρμακα μπορεί να είναι ανίσχυρα στην καταπολέμηση μιας βακτηριακής λοίμωξης. Ωστόσο, είναι μακρύς και ακριβός ο εντοπισμός του παθογόνου παράγοντα και ο γιατρός συνήθως συνταγογραφεί θεραπεία βασισμένη στην εικόνα...

Αντιμετωπίζουμε ARVI σε παιδιά: εργάζονται για τα σφάλματα

Κατά τη θεραπεία ενός κρυολογήματος για ένα παιδί, οι μητέρες μπορεί να αντιμετωπίσουν λανθασμένες συστάσεις που όχι μόνο δεν θα βοηθήσουν το μωρό να ανανήψει, αλλά μερικές φορές είναι ακόμη επικίνδυνες για την υγεία του. Προτείνουμε να εξετάσουμε τα πιο συνηθισμένα λάθη και παρερμηνείες στη θεραπεία αναπνευστικών λοιμώξεων στα παιδιά. "Η θερμοκρασία πρέπει να πέσει γρήγορα." Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος είναι μια προστατευτική αντίδραση του σώματος του παιδιού, σκοπός του οποίου είναι η καταστροφή της λοίμωξης. Κτυπώντας τη θερμοκρασία ήδη...

αντιβιοτικά (εκπαιδευτικό πρόγραμμα) - τι θα συμβεί αν ένα ποτό υγιές άτομο...

Και τι είναι τόσο τρομερά αντιβιοτικά; Γιατί, εάν διοριστούν, είναι απαραίτητο με μια κράτηση ("είναι απαραίτητο") και στο τελευταίο προσπαθούν να κάνουν χωρίς αυτούς. Και τι σπάσουν; Όταν παραβιάζεται, τότε τι θα πρέπει να εκδηλώσει; Μήπως ένα άτομο αισθάνεται χειρότερα; Πώς μπορώ να διαπιστώσω εάν έχουν βλάψει τα αντιβιοτικά ή όχι;

Τα καλύτερα φυσικά αντιβιοτικά

✔ Χρένο. Η ρίζα του χρένου περιέχει έλαιο μουστάρδας και ένζυμο. Όταν η ρίζα τρίβεται, και οι δύο ουσίες ενώνονται κάτω από την επίδραση του οξυγόνου και σχηματίζουν έλαιο αλλυλικής μουστάρδας. Πρόκειται για ένα ισχυρό φυσικό αντιβιοτικό που καταπολεμά τα βακτήρια της στοματικής κοιλότητας, της μύτης, του λαιμού. Όταν η τραχείτιδα, η βρογχίτιδα, ο παρατεταμένος βήχας: ανακατεύουμε το 1ο. l τριμμένο χρένο με 3 κουταλιές της σούπας. το μέλι και αφήστε το να παρασκευαστεί. Φάτε 1 κουταλάκι την ημέρα 5 φορές την ημέρα, η μάζα θα πρέπει να διαλύεται στο στόμα. Με κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα: 1st.l. τριμμένο χρένο...

Συνέχεια. Το ιστολόγιο του Marfa68 στο 7ya.ru

Στομάχι 1. Altan - ένα φυτικό παρασκεύασμα εγχώριας παραγωγής, απαραίτητο για το πεπτικό έλκος. 2. Atsidin-πεψίνη - αυξάνει την οξύτητα στο στομάχι. 3. Γαστριτόλη - σταγόνες φυτικής προέλευσης, καλό για τα παιδιά. 4. Motilium - εξομαλύνει την κινητικότητα του στομάχου, βελτιώνει την κίνηση των τροφίμων μέσω του στομάχου. 5. Oil oil buckthorn - μειώνει τη φλεγμονή στο στομάχι. 6. Pariet - από την τελευταία γενιά φαρμάκων που μειώνουν καλά την οξύτητα στο στομάχι. 7. Pilobact - το τελευταίο...

6 ασθένειες έναντι των οποίων τα αντιβιοτικά είναι ανίσχυρα.

Τι οδήγησε στην αντοχή στα φάρμακα

Προστατεύστε τους αντιβακτηριακούς παράγοντες που προστατεύουν την καθαρότητα των χεριών...

Μια σύγχρονη μητέρα είναι ένα πραγματικό superhero για το παιδί της, γιατί μπορεί να κάνει τα πάντα: είναι ο πρώτος δάσκαλος, ο καλύτερος φίλος και ο συμμετέχων σε παιχνίδια. προσωπικός οδηγός, μάγειρας και σχεδιαστής μόδας. ο κύριος προστάτης, ο εμπνευστής και σχεδόν η μάγισσα! Όμως, τα πιο σημαντικά και ζωτικής σημασίας καθήκοντα της μητέρας είναι να φροντίζει για την υγεία του μωρού και να του ενσταλάζει ζωτικές δεξιότητες, κυρίως υγιεινές. Αυτό θα βοηθήσει το στερεό και υγρό σαπούνι και το νέο προστατευτικό αφρού, το οποίο αφαιρεί μέχρι 99...

Glorix: Αντιβακτηριακή προστασία της οικογένειάς σας στο δρόμο και στο σπίτι

Το Σεπτέμβριο του 2014, η μάρκα Glorix εγκαινιάζει μια σειρά προϊόντων με αντιμικροβιακό σύμπλεγμα στη ρωσική αγορά για την αποτελεσματική προστασία και διατήρηση της υγιεινής στο δρόμο και στο σπίτι. Η επικαιροποιημένη σειρά θα αποτελείται από υγρό σαπούνι, υγρά μαντηλάκια επιφανειών και πηκτή χεριών, τα οποία περιέχουν ένα ειδικό συνδυασμό εξαρτημάτων για αντιβακτηριακό καθαρισμό χεριών ή επιφανειών. Ένα τέτοιο σύνολο εργαλείων θα βοηθήσει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσει την προστασία της οικογένειας από τα βακτήρια που προκαλούν ασθένειες. Είναι πολύ σημαντικό και στις...

Κρύο του παιδιού: θεραπεία ή μη. Κρύα...

... Ωστόσο, τα περισσότερα κρυολογήματα προκαλούνται από ιούς που δεν επηρεάζονται από αντιβακτηριακούς παράγοντες. Με τη τραχείτιδα και τη βρογχίτιδα, τα βακτήρια μπορεί επίσης να εμπλακούν στην ανάπτυξη της φλεγμονής, αλλά το σώμα του παιδιού τους αντιμετωπίζει με επιτυχία. Στην περίπτωση του διορισμού αντιβακτηριακών φαρμάκων, αυτές οι ασθένειες μπορεί να είναι κάπως ευκολότερες. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα αντιβιοτικά και άλλα αντιβακτηριακά (σουλφοναμίδες, νιτροφουράνια, κλπ) να αναστέλλουν την ανοσολογική αντίδραση, επιρροή στο έντερο, το ήπαρ, τους νεφρούς ή αλλεργική παιδί, μετά αντιβιοτικό νέες αυξήσεις κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας. Κατά κανόνα, τα κρυολογήματα, με εξαίρεση την πνευμονία, αντιμετωπίζονται χωρίς αντιβιοτικά. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις σε οποιονδήποτε κανόνα. Μια τέτοια εξαίρεση είναι τα αδύναμα παιδιά:...

Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας να ανακτήσει την υγεία μετά τη λήψη...

Όταν ένα παιδί παρακολουθεί μια ασθένεια μολυσματικής φύσης, οι γιατροί συστήνουν συχνά τη λήψη αντιβιοτικών. Ωστόσο, όταν καταστρέφουν τα βακτηρίδια, συμβάλλουν συχνά στην ανάπτυξη δυσβολίας στα παιδιά, η οποία εμποδίζει την παραγωγή προστατευτικών ουσιών και την επεξεργασία τροφίμων. Αυτός είναι ο λόγος για την πτώση της σωματικής αντοχής σε ασθένειες, ανεπάρκεια βιταμινών κ.λπ. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, πρέπει να βοηθήσετε το παιδί να αποκαταστήσει την υγεία μετά τη λήψη αντιβιοτικών. Τι μπορείτε να συστήσετε; Πριν...

Top 5 καλοκαιρινές συμβουλές κατά της ερπυσμού

Αν θερμές, ζεστές μέρες τολμούν να σκουρύνουν ένα κρύο, μην πανικοβληθείτε! Απλά πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να το εξαλείψετε και στη συνέχεια η ασθένεια δεν παραμένει για πολύ καιρό: 1) Παρά τη θερμότητα, μην παραμελούν ζεστά ποτά και πολλά ποτά. Αυτό θα αφαιρέσει τις τοξίνες, θα μειώσει τον πυρετό και θα ανακουφίσει τα δυσάρεστα συμπτώματα της νόσου. Είναι προτιμότερο να πίνετε τα παρακάτω ποτά: χυμό εσπεριδοειδών, αλκαλικό μεταλλικό νερό, πράσινο τσάι με λεμόνι, χυμό βακκίνιων, ζωμό τριαντάφυλλου με μέλι...

Αντιολισθητικές συμβουλές. Το blog του DoktorMed στο 7ya.ru

Αν θερμές, ζεστές μέρες τολμούν να σκουρύνουν ένα κρύο, μην πανικοβληθείτε! Απλά πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να το εξαλείψετε και στη συνέχεια η ασθένεια δεν παραμένει για πολύ καιρό: 1) Παρά τη θερμότητα, μην παραμελούν ζεστά ποτά και πολλά ποτά. Αυτό θα αφαιρέσει τις τοξίνες, θα μειώσει τον πυρετό και θα ανακουφίσει τα δυσάρεστα συμπτώματα της νόσου. Είναι προτιμότερο να πίνετε τα παρακάτω ποτά: χυμό εσπεριδοειδών, αλκαλικό μεταλλικό νερό, πράσινο τσάι με λεμόνι, χυμό βακκίνιων, ζωμό τριαντάφυλλου με μέλι...

Λάθη στη θεραπεία των κρυολογημάτων.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι υποτιμούν μια τέτοια κοινή ασθένεια σαν κρύο, πιστεύοντας ότι συμβαίνει λόγω της αλλαγής του κλίματος. Εν τω μεταξύ, η ψύξη του σώματος αποδυναμώνει μόνο προσωρινά το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας το σώμα ευαίσθητο, το οποίο επιτρέπει στον ιό να διεισδύσει. Οι λάτρεις της ψυχρής αυτοθεραπείας κάνουν τα σοβαρότερα λάθη που μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές. Το πρώτο, πιο συνηθισμένο λάθος - λήψη αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια του κρυολογήματος. Τα αντιβιοτικά είναι αντιβακτηριακά...

Αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο Leb Kulikov είναι γενικός ιατρός και έχει οικογενειακό ραντεβού. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή της Ιατρικής Ακαδημίας Tver, ειδικευμένη στη γενική θεραπεία, εργάστηκε στην αίθουσα έκτακτης ανάγκης, στην κλινική και στο νοσοκομείο. Περιμένοντας και με τη γέννηση του γιου της, επεκτάθηκε η "πρακτική" του Δρ. Kulikov, που συμπεριλαμβάνει τη μαιευτική φροντίδα και τη μαιευτική και την παιδιατρική. • Ο κατάλογος των αντιβιοτικών έχει πολλά φάρμακα που επιτρέπεται να λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η απόδοσή τους για το μωρό είναι αποδεδειγμένη. • Τα αντιβιοτικά αγωνίζονται...

Τα αντιβιοτικά είναι επιβλαβή για τα παιδιά. Το blog του Valenchick στο 7ya.ru

Η χρήση αντιβιοτικών από παιδιά κάτω του ενός έτους αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης άσθματος κατά το ήμισυ. Το συμπέρασμα αυτό έγινε από καναδούς επιστήμονες μετά από μελέτη των δεδομένων επτά μελετών που αφορούσαν 12082 παιδιά. Στην παιδική ηλικία, μερικές από αυτές έλαβαν τουλάχιστον ένα αντιβιοτικό, ενώ τα υπόλοιπα δεν είχαν συνταγογραφηθεί αντιβιοτικά. Στα επόμενα χρόνια (σε παιδική ηλικία), διαγνώστηκε βρογχικό άσθμα σε 1817 παιδιά. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι τα μωρά που έλαβαν αντιβιοτικά στο μέλλον...

Αλλεργικό στο μωρό

Καλησπέρα Η ερώτηση δεν είναι αρκετά για το θέμα, αλλά ζητώ συμβουλές. Η ανηψιά μου είναι αλλεργικός στα αντιβιοτικά, προσπαθώντας διαφορετικές ομάδες - ένα αποτέλεσμα - μια μαύρη καρέκλα με λευκά κομμάτια και λάσπη, την κρούστα στο δέρμα. Η μαμά και ο μπαμπάς κορίτσι με αλλεργίες, το κορίτσι της τεχνητής διατροφής (ΗΑ -smesi, Neocate) Biseptol γιατρός που προβλέπονται, δεν είναι μια αλλεργία, αλλά είναι, απ 'όσο ξέρω, ακόμα πιο επικίνδυνη από τα αντιβιοτικά. Πώς αλλιώς μπορείτε να μεταχειριστείτε ένα παιδί όταν το παιδί έχει υψηλό πυρετό και απαιτεί αντιβακτηριακή...

Κιτ πρώτων βοηθειών στο δρόμο (συνέχεια). Το blog του Arishka στο 7ya.ru

4. Αντιμετώπιση του πονόλαιμου Εάν έχετε πονόλαιμο ή βραχνάδα, αντισηπτικά (αντιμικροβιακά) φάρμακα για τοπική χρήση θα βοηθήσουν: HEXORAL (διάλυμα, σπρέι), HLORGEXIDIN (διάλυμα), δισκία απορρόφησης SEBIDIN ή Strepsils. με λοιμώδη και φλεγμονώδη νοσήματα της στοματικής κοιλότητας και του ρινοφάρυγγα, εφαρμόστε το HEXASPRAY (που δεν συνταγογραφείται για παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους), το IODINOL (διάλυμα για γαργάρλια). 5. Παρασκευάσματα βήχα Υπάρχουν υγρός βήχας (με απόπλυση πτύελο) και ξηρό (χωρίς...

Αναστατωμένος. Παιδί από τη γέννηση έως το ένα έτος

Κορίτσια, και κάποιος έδωσε το παιδί enterofuril; Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το αντιβιοτικό ή όχι; Φαίνεται να γράφεται ότι είναι αντιμικροβιακός παράγοντας.. Έχουμε απογοήτευση για 1,5 εβδομάδες ήδη + είχαμε κρύο την Πέμπτη, και την Παρασκευή η καρέκλα έγινε πράσινη. Χθες ο γιατρός ήρθε και μας πρότεινε θεραπεία. Και σήμερα η καρέκλα έχει γίνει και πάλι κανονικό χρώμα, αλλά μέχρι στιγμής είναι ακόμα υγρή. Και ίσως όλα τα χόρτα οφείλονται σε μύτη; Εδώ έγινε πράσινο όταν η κόρη του είχε μύδαλο ισχυρή, και σήμερα υπάρχουν πολύ λιγότερα. Ή είναι μόνο...

Παρωχημένη φαρμακευτική αγωγή. Κιτ πρώτων βοηθειών, Φάρμακα

... να μειωθεί η θερμοκρασία - παρακεταμόλης Biseptolum αλλεργικό εξάνθημα Αντιβιοτικά κατευθύνεται δράση σε μια συγκεκριμένη ομάδα των βακτηρίων κνησμό Τετρακυκλίνη αλοιφή, ερυθρότητα, οίδημα, οφθαλμικές σταγόνες με αντιβακτηριακή δράση Chloramphenicol συχνή λήψη μπορεί να προκαλέσει καταστολή του μυελικού αιμοποίησης Αντιβακτηριακά τελευταίας γενιάς Alexei Fedorov...

Χάπια γάλακτος. Φάρμακα για το θηλασμό.

... Αλλά κατά τη διάρκεια του θηλασμού, οι περισσότερες μητέρες πρέπει να πάρουν φάρμακο. Και κάθε φορά που συνταγογραφούνται, δημιουργείται μια φυσική ερώτηση: πώς θα πάρει το φάρμακο ένα παιδί; Πώς μπορείτε να κάνετε το φάρμακο κατά τη διάρκεια του θηλασμού ασφαλές; Αντιβιοτικά Ας ξεκινήσουμε με τα πιο κοινά και πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα - αντιβιοτικά. Πρακτικά όλοι τους διεισδύουν στο γάλα και δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σαφείς συστάσεις για την απαγόρευση των λεγόμενων "επιτρεπόμενων" αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, οπότε σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ο θηλασμός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, πρώτον, τα αντιβακτηριακά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση στο μωρό, ακόμη και αν η μητέρα...
... Σχεδόν όλοι τους πάρει στο γάλα, καθώς και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απαγόρευση των λεγόμενων «ανάλυση» των αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια της γαλουχίας δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο θηλασμός θα πρέπει να δώσει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, πρώτον, τα αντιβιοτικά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση σε ένα παιδί, ακόμη και αν η μητέρα για αυτό το φάρμακο δεν ήταν, και, δεύτερον, αν η μητέρα τροφοδοτεί το παιδί, που δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί από 6 μήνες, υψηλό κίνδυνο dysbiosis του μωρού, επειδή η βέλτιστη αναλογία των βακτηρίων που κατοικούν στο έντερο, πιο σταθερή, και το αντιβιοτικό μπορεί να τη σπάσει. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού θα πρέπει να εξαιρεθούν φθοριοκινολόνες (Tsiproflo...

Διαταραγμένη ισορροπία - σχετικά με την κολπική δυσβολία.

Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία της κολπικής δυσβολίας

Θεραπεία ακμής. Περιποίηση προσώπου | Αντιβακτηριακοί παράγοντες

Η φαρμακευτική θεραπεία... Αντιβακτηριακά Βενζοϋλο υπεροξείδιο (Baziron SS) - παρασκευή με έντονη αντιμικροβιακή, αντι-φλεγμονώδη δράση και komedonoliticheskim (διάλυση σμήγμα). Απορροφά (απορροφά) το υπερβολικό σμήγμα και ενυδατώνει το δέρμα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η χρήση αυτού του φαρμάκου επιτρέπεται μόνο κατόπιν συμβουλής γιατρού. Αντιβιοτικά: τετρακυκλίνη, κλινδαμυκίνη (Νταλατίνη Τ), ερυθρομυκίνη (zenerite). Διαθέτει υψηλή απόδοση σε...
... απορροφά (απορροφά) το υπερβολικό σμήγμα και ενυδατώνει το δέρμα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η χρήση αυτού του φαρμάκου επιτρέπεται μόνο κατόπιν συμβουλής γιατρού. Αντιβιοτικά: τετρακυκλίνη, κλινδαμυκίνη (Νταλατίνη Τ), ερυθρομυκίνη (zenerite). Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές παρουσία φλεγμονωδών στοιχείων της ακμής. Τα αντιβιοτικά για εξωτερική (τοπική) χρήση χρησιμοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού (αν είναι απαραίτητη η χρήση τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης). Τα αντιβιοτικά για εσωτερική χρήση, κατά κανόνα, δεν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή συνταγογραφούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οξέα. Κυρίως φάρμακα που βασίζονται σε ξινό...

Πώς να ανακουφίσετε γρήγορα τον πόνο της κυστίτιδας στις γυναίκες στο σπίτι - αποτελεσματικούς τρόπους

Πόσο διαρκεί η κυστίτιδα και πόσο καιρό